Ostatnia aktualizacja
12.06.2024 22:31

Osób online: 1

stat4uPomoc psychologiczno-pedagogiczna

ppp

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu nr 3 z oddziałami integracyjnymi skupia się na wspieraniu potencjału rozwojowego dzieci oraz tworzeniu warunków sprzyjających ich aktywnemu uczestnictwu w życiu przedszkola i społeczeństwie.

Celem działań jest identyfikacja i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, uwzględniając ich psychofizyczne możliwości oraz wpływ czynników środowiskowych.

 

Potrzeba udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać z różnych czynników:

 • niepełnosprawność,
 • niedostosowanie społeczne,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaburzenia zachowania lub emocji,
 • szczególne uzdolnienia,
 • trudności w uczeniu się,
 • deficyty kompetencji językowych,
 • choroby przewlekłe, sytuacje kryzysowe,
 • trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi czy zmianą środowiska edukacyjnego.

 

W Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie, działania pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują różnorodne formy:

 • korekcyjno-kompensacyjne - celem ogólnym zajęć jest rozwój oraz optymalne usprawnienie psychofizyczne i społeczne ucznia, prowadzące do poprawy funkcjonowania dziecka w życiu codziennym,
 • rozwijające uzdolnienia,
 • rozwijające kompetencje emocjonalne-społeczne ­- koncentrują się na budowaniu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie z emocjami
 • zajęcia logopedyczne ­- ukierunkowane na wspieranie dzieci z trudnościami językowymi, umożliwiając im rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i przeciwdziałając potencjalnym trudnościom w nauce czy komunikacji

W ramach tych zajęć specjaliści, tacy jak psycholog i pedagodzy specjalni, aktywnie wspierają rozwój dzieci.

Warto również podkreślić, że w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie prowadzone są porady i konsultacje z rodzicami, co stanowi istotny element współpracy między placówką a rodzicami dzieci. Wszystkie te działania są integralną częścią pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie specjaliści współpracują z nauczycielami i rodzicami, tworząc kompleksowe podejście do wsparcia rozwoju każdego dziecka.

 

 

 * źródło grafiki: https://www.freepik.com/free-vector/

Przedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 Wolsztyn

Kliknij aby powiększyć


www.p3wolsztyn.pl 2012 - 2024. "Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"