Ostatnia aktualizacja
15.07.2024 18:11

Osób online: 1

stat4uPrzedszkole szansą edukacyjną dziecka


"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat". Robert Fulghum

Wychowanie przedszkolne rozumiane jako potrzeba wczesnej edukacji stanowi pierwsze obowiązkowe ogniwo systemu szkolnego i jest pierwszą instytucją wychowania pozarodzinnego, która wspiera i wspomaga rozwój dziecka. Wychowanie i kształcenie człowieka do 7. roku życia jest procesem osobotwórczym i świadomym działaniem skierowanym na wydobywanie potencjału rozwojowego zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka. Przedszkole jest miejscem, gdzie kształtują się postawy przyszłej edukacji człowieka. To właśnie tutaj dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, które stanowią solidny fundament przyszłej edukacji. W przedszkolu dziecko uczy się mowy ojczystej, wyrażania swoich emocji, uczy się personalizacji życia w grupie, nabywa podstawowych doświadczeń społecznych, bo wg. Janusza Korczaka "Przedszkole jest dla dziecka pierwszą, małą ojczyzną". Te doświadczenia społeczne umożliwiają dziecku odnalezienie swojego miejsca w grupie, najbliższym środowisku i społeczeństwie. Dziecko przebywając w przedszkolu poznaje siebie, swoje możliwości. Tutaj uczy się rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji - uczy się myśleć i rozumieć. A wszystko to dzieje się poprzez zabawę - specyficzny dla tego okresu rodzaj aktywności.

Dziecko w wieku przedszkolnym bawi się, a bawiąc - uczy się, okolicznościowo sytuacyjnie. To właśnie w czasie zabaw dziecko poznaje sposoby ich organizacji, ma możliwość negocjowania warunków zabawy, wymyśla, kojarzy, wzmacnia swoje poczucie kompetencji, wartości i wiary we własne siły. Edukacja przedszkolna to fakt w życiu człowieka realizowany z dzieckiem i dla niego. Przedszkole w środowisku jest wskaźnikiem przekonania o wartości dzieciństwa i wczesnej edukacji. Jest szansą edukacyjną dla najmłodszych.mgr Teresa Raczkowiak

doradca metodyczny

Przedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 Wolsztyn

Kliknij aby powiększyć


www.p3wolsztyn.pl 2012 - 2024. "Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"