Ostatnia aktualizacja
15.07.2024 18:11

Osób online: 1

stat4uZnaczenie wczesnego nauczania języków obcych
 
Temat nauczania języków obcych w przedszkolu oraz niższych klasach szkoły podstawowej jest niezwykle istotny i budzi wiele dyskusji i badań. Rozwiązania metodyczne, które sprawdzają się w przypadku starszych uczniów, często okazują się nieskuteczne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. W tym kontekście warto podkreślić słowa Benjamina Franklina: "Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę". W jaki sposób możemy dostosować proces nauczania do najmłodszych uczniów?

Glottodydaktycy podkreślają, że pierwsze dziesięć lat życia jest okresem, w którym nauka języka obcego jest najbardziej efektywna. Jest to związane z plastycznością narządów artykulacyjnych, które ulegają zmianom między dziesiątym a czternastym rokiem życia. Dzieci w tym wieku są w stanie wyartykułować praktycznie każdy dźwięk, co ułatwia naukę języka obcego. Ponadto, proces ten wpływa korzystnie na zdobywanie charakterystycznego akcentu dialektu.

Rozwój kompetencji językowych

W wieku przedszkolnym dzieci przeżywają znaczący rozwój kompetencji językowych, takich jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Hipoteza "wieku krytycznego" sugeruje, że optymalny czas na rozpoczęcie nauki języka obcego przypada na okres od 4 do 8 lat. Istotnym argumentem jest także fakt, że przed dwunastym rokiem życia ucho dziecka jest bardziej elastyczne i może reagować na różne długości fal, co wpływa na zdolność rozumienia różnych języków.

Motywacja jako kluczowy element

Hanna Komorowska podkreśla, że sposób pracy z małymi dziećmi jest ważniejszy niż konkretne efekty językowe. Motywacja do nauki stanowi fundament dalszego rozwoju kompetencji językowych. 

Wczesna nauka języków obcych stanowi fascynujące wyzwanie dla pedagogów, rodziców i badaczy. Warto ciągle eksplorować różne metody i podejścia, które będą odpowiednie dla najmłodszych uczniów, zachowując przy tym główny cel: rozwijanie kompetencji językowych i budowanie motywacji do nauki języka obcego.

Kształtowanie kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Właściwe kształtowanie kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym wymaga szczególnego podejścia i zrozumienia specyficznych cech rozwojowych tego okresu. Nasze działania edukacyjne muszą być dopasowane do potrzeb i możliwości maluchów, aby nie tylko stymulować ich zdolności językowe, ale także budować pozytywną motywację do nauki języka obcego.

Dlaczego to jest ważne?

Należy zrozumieć, że metody i rozwiązania metodyczne, które są efektywne dla starszych uczniów, mogą okazać się nieskuteczne lub nawet szkodliwe dla przedszkolaków. Dzieci w tym wieku charakteryzują się swoistymi właściwościami rozwojowymi, które trzeba uwzględnić, aby proces nauczania był efektywny i satysfakcjonujący.

Cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym:

 1. Myślenie konkretno-obrazowe: Dzieci w wieku przedszkolnym nie są jeszcze gotowe do myślenia abstrakcyjnego. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele korzystali z konkretnych materiałów i kontekstu, który jest bliski dzieciom.
 2. Pamięć mechaniczna: Dzieci w tym wieku mogą zapamiętywać słownictwo i proste zwroty za pomocą pamięci mechanicznej. Nie jest to jeszcze etap nauki gramatyki.
 3. Krótki czas koncentracji: Dzieci w wieku przedszkolnym mają krótki czas koncentracji, dlatego lekcje powinny być dostosowane czasowo do ich możliwości. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany indywidualnie do grupy lub dziecka.
 4. Szybkie zapominanie: Dzieci w tym wieku szybko zapominają materiał, dlatego powtarzanie treści w sposób atrakcyjny jest kluczowe.
 5. Potrzeba aktywności ruchowej: Dzieci potrzebują aktywności ruchowej, która stymuluje rozwój poznawczy. Zajęcia powinny uwzględniać tę potrzebę.

Jak kształtować kompetencje językowe u dzieci w wieku przedszkolnym?

 1. Receptywna nauka: Dzieci powinny mieć możliwość reakcji niewerbalnych podczas zajęć. Zmuszanie do powtarzania materiału może być szkodliwe.
 2. Aktywność ruchowa: Zajęcia powinny być aktywne i uwzględniać potrzebę ruchu u dzieci. Aktywność fizyczna wspomaga rozwój poznawczy.
 3. Elementaryzacja: Materiał językowy powinien być elementarny, zrozumiały i dostosowany do wieku dzieci. Język obcy może być używany bez tłumaczeń, o ile kontekst zajęć jest zrozumiały.
 4. Kontakt z językiem: Dzieci powinny mieć stały kontakt z językiem obcym, co pomaga im oswoić się z nim i motywować do nauki.
 5. Obserwacja i reakcja: Nauczyciele powinni ciągle obserwować i reagować na potrzeby i emocje dzieci. Demotywacja dziecka może prowadzić do zatrzymania procesu nauki.

Kształtowanie kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym jest procesem wymagającym szczególnego podejścia. Zrozumienie cech rozwojowych dzieci, uwzględnienie aktywności ruchowej, stosowanie receptywnej nauki oraz tworzenie elementarnego i zrozumiałego kontekstu są kluczowe dla skutecznego nauczania języka obcego w tym wieku. Warto pamiętać, że każde dziecko jest unikalne, dlatego nauczyciele powinni indywidualnie reagować na potrzeby i emocje maluchów, dążąc do osiągnięcia celów edukacyjnych w sposób przyjazny i motywujący.

Wybrane metody nauczania języka angielskiego dla dzieci w przedszkolu

Nauka języka angielskiego w wieku przedszkolnym to proces, który można uczynić fascynującym i efektywnym, wykorzystując różne metody, które integrują zabawę, kreatywność i naturalną ciekawość dzieci. Oto kilka wybranych metod, które znalazły zastosowanie w nauczaniu angielskiego dla najmłodszych:

 1. Metoda Bezpośrednia: Ta metoda opiera się na nauce języka angielskiego bez użycia języka ojczystego. Dzieci uczą się poprzez komunikację i kontakt z nauczycielem. Przykładem może być prowadzenie rozmów w języku angielskim, udział w zajęciach z native speakerami lub przebywanie w anglojęzycznym środowisku.
 2. Metoda Naturalna: Ta metoda koncentruje się na nauce języka angielskiego w naturalny sposób, podobnie jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzieci uczą się poprzez gry, zabawy i komunikację w języku angielskim. Rodzice mogą wspierać proces, odtwarzając angielskie piosenki lub bajki.
 3. Metoda Audiolingwalna (ALM): Ta metoda opiera się na opanowaniu czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Uczenie się poprzez powtarzanie zdań i zwrotów jest jej kluczowym elementem. Przykładem może być ćwiczenie wymawiania i rozumienia dialogów lub piosenek w języku angielskim.
 4. Metoda TPR (Total Physical Response): Ta metoda wykorzystuje ruch i gesty do nauczania nowych zwrotów i słówek. Dzieci reagują fizycznie na polecenia w języku angielskim, co pomaga w utrwaleniu słownictwa. Przykładem może być naśladowanie gestów nauczyciela podczas zabaw tanecznych.
 5. Metoda Musical Babies (Metoda Anny Rattenbury): Nauka słów i zwrotów w języku angielskim odbywa się poprzez śpiew i taniec. Dzieci osłuchują się z różnymi formami muzycznymi, co pomaga w rozwoju umiejętności związanych z wymową i intonacją.
 6. Metoda języka obcego jako drugiego języka (ESL): Ta metoda zakłada nauczanie języka angielskiego w sposób stopniowy, zaczynając od podstaw. W przedszkolu można wprowadzać dzieci do angielskiego poprzez proste słowa, zwroty i opisy przedmiotów wokół nich.

Warto pamiętać, że nauka angielskiego dla dzieci w przedszkolu powinna być przede wszystkim zabawą, eliminując stres i przymus. Każda z tych metod może być dostosowana do potrzeb i wieku dziecka, zapewniając efektywną naukę w przyjaznej atmosferze.

ŹRODŁO:

J. Brzeziński, Nauczanie języków obcych dzieci, Warszawa 1987

E. Wieszczeczyńska, Dlaczego warto rozpoczynać naukę języka obcego w okresie wczesnoszkolnym, Języki Obce w Szkole, 2000, 6, numer specjalny – Nauczanie Wczesnoszkolne

H. Komorowska Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005

J. Iluk, Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu, Języki Obce w Szkole, 2008

H. Spionek, Psychologia wychowawcza dla rodziców, Warszawa 1960

A. Sobczak, Nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym, UAM, STUDIA EDUKACYJNE NR 21/2012

https://cambridge.com.pl/cambridge-extra/ciekawe-artykuly/metody-nauczania-angielskiego-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.html

https://publikacje.edu.pl/metody-i-techniki-aktywizujace-w-nauczaniu-jezyka-angielskiego

 opracowała: Katarzyna Palicka-Bok

 
Przedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 WolsztynPrzedszkole 3 Wolsztyn

Kliknij aby powiększyć


www.p3wolsztyn.pl 2012 - 2024. "Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"